จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน มิถุนายน ปี 2020
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  พุธ34
  พฤหัสบดี43
  ศุกร์54
  จันทร์81
  พฤหัสบดี111
  เสาร์132
  จันทร์156
  อังคาร161
  พุธ175
  พฤหัสบดี182
  พุธ244
  พฤหัสบดี255
  ศุกร์261
  เสาร์276
  อาทิตย์281
  จันทร์291
รวม 47