จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน กรกฎาคม ปี 2020
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  พุธ11
  พฤหัสบดี21
  ศุกร์33
  เสาร์43
  จันทร์63
  อังคาร75
  พุธ82
  พฤหัสบดี91
  เสาร์113
  อาทิตย์122
  จันทร์132
  พฤหัสบดี161
  อาทิตย์1910
  จันทร์207
  อังคาร214
  ศุกร์241
  จันทร์274
  อังคาร284
  พฤหัสบดี302
  ศุกร์311
รวม 60