จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน สิงหาคม ปี 2020
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  เสาร์12
  อาทิตย์21
  จันทร์32
  อังคาร42
  พุธ52
  พฤหัสบดี61
  ศุกร์72
  เสาร์81
  อาทิตย์91
  อังคาร114
  พุธ121
  พฤหัสบดี135
  ศุกร์141
  อังคาร182
  พุธ195
  พฤหัสบดี205
  ศุกร์212
  เสาร์221
  อาทิตย์231
  จันทร์248
  อังคาร253
  พุธ264
  ศุกร์288
  เสาร์293
รวม 67