จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน กันยายน ปี 2020
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  อังคาร11
  พุธ25
  ศุกร์42
  อาทิตย์62
  จันทร์72
  พฤหัสบดี101
  ศุกร์111
  เสาร์123
  อาทิตย์131
  อังคาร152
  พุธ164
  พฤหัสบดี1727
  ศุกร์181
  เสาร์191
  จันทร์215
  อังคาร228
  พุธ233
  พฤหัสบดี241
  ศุกร์255
  เสาร์261
  อาทิตย์273
  จันทร์282
  อังคาร291
  พุธ3011
รวม 93