จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน มกราคม ปี 2021
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  เสาร์21
  อาทิตย์31
  จันทร์44
  อังคาร53
  พุธ61
  พฤหัสบดี76
  ศุกร์81
  จันทร์114
  อังคาร121
  พฤหัสบดี143
  ศุกร์153
  จันทร์182
  อาทิตย์241
  พุธ279
รวม 40