จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน ตุลาคม ปี 2021
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  พุธ61
  ศุกร์81
  จันทร์113
  พุธ132
  พฤหัสบดี141
  ศุกร์151
  อาทิตย์171
  จันทร์181
  พฤหัสบดี213
  ศุกร์221
  เสาร์231
  อาทิตย์242
  อังคาร261
  พุธ271
  เสาร์309
  อาทิตย์316
รวม 35