จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน พฤศจิกายน ปี 2021
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  จันทร์13
  อังคาร28
  พุธ33
  พฤหัสบดี41
  ศุกร์51
  เสาร์61
  อาทิตย์71
  จันทร์81
  อังคาร91
  เสาร์134
  จันทร์151
  พฤหัสบดี181
  ศุกร์196
  เสาร์202
  จันทร์222
  อังคาร233
  พุธ242
  พฤหัสบดี251
  เสาร์271
  อาทิตย์283
  จันทร์297
  อังคาร301
รวม 54