จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน ธันวาคม ปี 2021
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  พุธ11
  พฤหัสบดี22
  ศุกร์33
  เสาร์42
  จันทร์62
  อังคาร73
  พุธ81
  จันทร์135
  อังคาร143
  พุธ154
  พฤหัสบดี161
  ศุกร์175
  เสาร์185
  อาทิตย์195
  จันทร์201
  อังคาร214
  พุธ222
  พฤหัสบดี233
  ศุกร์242
  อังคาร282
  พฤหัสบดี302
รวม 58