จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2021
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  จันทร์12
  พุธ32
  พฤหัสบดี41
  จันทร์82
  พฤหัสบดี113
  ศุกร์124
  จันทร์151
  ศุกร์191
  เสาร์206
  จันทร์224
  อังคาร231
  พุธ242
  พฤหัสบดี251
  ศุกร์265
  เสาร์274
  อาทิตย์283
รวม 42