จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน มีนาคม ปี 2021
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  จันทร์13
  อังคาร21
  พฤหัสบดี41
  จันทร์82
  อังคาร94
  พุธ101
  พฤหัสบดี114
  ศุกร์123
  เสาร์132
  อาทิตย์141
  จันทร์152
  พฤหัสบดี181
  ศุกร์192
  เสาร์204
  อาทิตย์211
  จันทร์221
  อังคาร233
  เสาร์272
  อาทิตย์287
  จันทร์295
  พุธ311
รวม 51