จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน เมษายน ปี 2021
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  ศุกร์23
  พุธ72
  เสาร์104
  พุธ142
  พุธ212
  พุธ281
  พฤหัสบดี291
รวม 15