จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน กรกฎาคม ปี 2021
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  จันทร์51
  พุธ76
  พฤหัสบดี81
  เสาร์106
  จันทร์121
  อังคาร136
รวม 21