จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน สิงหาคม ปี 2021
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  ศุกร์61
  เสาร์71
  อาทิตย์152
  ศุกร์207
  เสาร์284
  จันทร์301
รวม 16