จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน กันยายน ปี 2021
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  พฤหัสบดี21
  จันทร์61
  พุธ83
  พฤหัสบดี91
  อังคาร141
  พุธ151
  จันทร์204
  อังคาร211
  พุธ222
  ศุกร์244
  เสาร์254
  อาทิตย์262
  พุธ291
รวม 26