จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน มกราคม ปี 2022
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  อังคาร417
  พุธ512
  พฤหัสบดี65
  ศุกร์71
  เสาร์85
  จันทร์105
  อังคาร112
  พุธ122
  พฤหัสบดี134
  เสาร์154
  อาทิตย์161
  จันทร์179
  อังคาร183
  พุธ197
  พฤหัสบดี206
  ศุกร์211
  จันทร์246
  พุธ263
  ศุกร์281
  เสาร์291
  จันทร์311
รวม 96