จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน ตุลาคม ปี 2022
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  จันทร์31
  อังคาร41
  พฤหัสบดี61
  ศุกร์73
  อาทิตย์91
  อังคาร111
  พุธ122
  พฤหัสบดี131
  ศุกร์143
  อาทิตย์161
  จันทร์1713
  อังคาร184
  พุธ195
  ศุกร์211
  พุธ261
  พฤหัสบดี278
  ศุกร์284
  เสาร์293
  จันทร์315
รวม 59