จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน พฤศจิกายน ปี 2022
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  อังคาร14
  พุธ21
  พฤหัสบดี32
  ศุกร์43
  จันทร์71
  อังคาร86
  พุธ95
  พฤหัสบดี107
  เสาร์121
  จันทร์148
  พุธ162
  พฤหัสบดี175
  ศุกร์181
  อาทิตย์206
  จันทร์218
  พุธ231
  พฤหัสบดี248
  เสาร์261
  อาทิตย์271
รวม 71