จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน ธันวาคม ปี 2022
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  พฤหัสบดี16
  ศุกร์22
  เสาร์32
  อาทิตย์41
  จันทร์52
  พุธ74
  พฤหัสบดี81
  ศุกร์97
  เสาร์1011
  อาทิตย์116
  จันทร์1210
  พุธ149
  พฤหัสบดี152
  เสาร์175
  อาทิตย์181
  อังคาร203
  พุธ211
  พฤหัสบดี2212
  ศุกร์237
  อาทิตย์253
  จันทร์261
  พุธ281
  ศุกร์301
  เสาร์311
รวม 99