จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2022
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  อังคาร11
  พุธ22
  พฤหัสบดี36
  เสาร์51
  อาทิตย์61
  จันทร์76
  อังคาร86
  พุธ91
  พฤหัสบดี105
  ศุกร์114
  เสาร์123
  จันทร์147
  อังคาร153
  พุธ169
  พฤหัสบดี177
  ศุกร์181
  อังคาร222
  พุธ239
  ศุกร์253
  เสาร์261
  อาทิตย์271
  จันทร์281
รวม 80