จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน มีนาคม ปี 2022
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  อังคาร11
  พฤหัสบดี32
  ศุกร์41
  เสาร์52
  อาทิตย์64
  จันทร์76
  อังคาร82
  พุธ97
  พฤหัสบดี1018
  ศุกร์111
  อาทิตย์131
  ศุกร์182
  เสาร์191
  อังคาร221
  ศุกร์252
  พฤหัสบดี311
รวม 52