จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน เมษายน ปี 2022
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  จันทร์41
  อังคาร54
  พุธ131
  อังคาร194
  พุธ201
  ศุกร์223
  เสาร์231
  อาทิตย์241
  พุธ272
  ศุกร์292
รวม 20