จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน พฤษภาคม ปี 2022
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  อังคาร31
  พุธ43
  เสาร์71
  จันทร์94
  อังคาร101
  พุธ111
  พฤหัสบดี122
  จันทร์161
  อังคาร173
  เสาร์211
  อาทิตย์222
  อังคาร243
  พุธ251
  พฤหัสบดี261
  ศุกร์271
  เสาร์283
  อาทิตย์298
  จันทร์301
รวม 38