จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน มิถุนายน ปี 2022
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  ศุกร์31
  อาทิตย์55
  พฤหัสบดี91
  เสาร์111
  จันทร์131
  พุธ151
  ศุกร์171
  เสาร์181
  อังคาร211
  พฤหัสบดี231
  เสาร์254
  จันทร์279
  พุธ291
รวม 28