จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน กรกฎาคม ปี 2022
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  ศุกร์11
  จันทร์44
  อังคาร51
  พฤหัสบดี71
  ศุกร์81
  อังคาร121
  พฤหัสบดี142
  เสาร์161
  อังคาร192
  พฤหัสบดี213
  ศุกร์222
รวม 19