จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน สิงหาคม ปี 2022
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  จันทร์13
  อังคาร21
  เสาร์61
  จันทร์83
  อังคาร93
  พุธ102
  พฤหัสบดี114
  ศุกร์122
  เสาร์132
  อาทิตย์141
  จันทร์151
  พุธ171
  อังคาร231
  พุธ241
  พฤหัสบดี253
  อังคาร301
รวม 30