จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน กันยายน ปี 2022
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  เสาร์32
  อังคาร62
  พุธ71
  พฤหัสบดี81
  เสาร์101
  อาทิตย์112
  จันทร์122
  ศุกร์163
  อาทิตย์182
  จันทร์192
  อังคาร204
  พุธ213
  พฤหัสบดี222
  ศุกร์231
  อาทิตย์254
  อังคาร271
  พุธ281
  ศุกร์301
รวม 35