จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน มกราคม ปี 2023
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  จันทร์25
  อังคาร34
  พุธ43
  พฤหัสบดี52
  เสาร์713
  อาทิตย์81
  อังคาร104
  พุธ112
  พฤหัสบดี124
  จันทร์164
  พุธ181
  อาทิตย์221
  จันทร์236
  อังคาร241
  พุธ251
  พฤหัสบดี261
  ศุกร์273
  เสาร์281
  อาทิตย์291
  จันทร์304
รวม 62