จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2023
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  พุธ12
  ศุกร์31
  จันทร์64
  พุธ83
  พฤหัสบดี95
  เสาร์111
  อาทิตย์121
  จันทร์137
  อังคาร141
  เสาร์181
  จันทร์205
  อังคาร214
  ศุกร์242
  เสาร์251
  อังคาร284
รวม 42