หนังสือออนไลน์    New Arrival Book
1.1M
ค้นหาหนังสือ Read more
New Arrival Book
โคโรนาธรรมะ โคโรนาธรรมะ
ทั่วไป (ศาสนา และปรัชญา) | อินโฟเพลส

“เราจะอยู่เพื่อสิ่งใด”   ช่วงเวลาโดนกักตัวเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายจะได้อยู่สงบนิ่ง ได้มองเห็นว่าแท้จริงแล้วชีวิตเราไม่ได้ต้องการสิ่งใดมากไปกว่าปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากนัก เราต้องการอาหาร น้ำ เสื้อผ้าสะอาด เตียงที่ไม่ต้องก ...

ราคาปกติ 130.00 บาท พิเศษ 124.00 บาท
รายละเอียด
ซื้อสินค้า
     16 กันยายน 2563
คู่มือ coding ด้วย Visual Basic 2019 ฉ.. คู่มือ coding ด้วย Visual Basic 2019 ฉ..
ทั่วไป (วิทยาการและเทคโนโลยี) | อินโฟเพลส

เรียนรู้หลักการพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Visual Basic 2019 ตั้งแต่เริมต้นจนสามารถพัฒนาแอพพิเคชันได้จริง โดยเน้นให้ผู้อ่านเรียนรู้และฝึกฝนจากตัวอย่าง ทั้งหลักภาษา การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขตัดสินใจ    การขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ การใช้งานคอนโคร ...

ราคาปกติ 345.00 บาท พิเศษ 328.00 บาท
รายละเอียด
ซื้อสินค้า
     16 กันยายน 2563
คู่มือ coding ด้วย Visual C# 2019 ฉบับ.. คู่มือ coding ด้วย Visual C# 2019 ฉบับ..
ทั่วไป (วิทยาการและเทคโนโลยี) | อินโฟเพลส

เรียนรู้หลักการพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Visual C# 2019 ตั้งแต่เริมต้นจนสามารถพัฒนาแอพพิเคชันได้จริง โดยเน้นให้ผู้อ่านเรียนรู้และฝึกฝนจากตัวอย่าง ทั้งหลักภาษา การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขตัดสินใจ การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ การใช้งานคอนโทรล การเขียนโปร ...

ราคาปกติ 345.00 บาท พิเศษ 328.00 บาท
รายละเอียด
ซื้อสินค้า
     16 กันยายน 2563
Photoshop CC 2020 Professional Guide Photoshop CC 2020 Professional Guide
ทั่วไป (วิทยาการและเทคโนโลยี) | อินโฟเพลส

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งานสำหรับตกแต่ง ตัดต่อ รีทัชภาพ และงานออกแบบกราฟิกคุณภาพสูง จากประสบการณ์ของมืออาชีพ   เหมาะสำหรับมือใหม่และผู้ใช้งานโปรแกรมที่ต้องการคู่มืออ้างอิงคำสั่งต่างๆ ที่ไม่เพียงอัดแน่นเนื้อหา หรือขั้นตอนการทำงานแบบ Step by Ste ...

ราคาปกติ 375.00 บาท พิเศษ 357.00 บาท
รายละเอียด
ซื้อสินค้า
     16 กันยายน 2563
แนวข้อสอบออกบ่อยที่สุด คณิตศาสตร์ ก.พ. แนวข้อสอบออกบ่อยที่สุด คณิตศาสตร์ ก.พ.
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบเข้าราชการ) | อินโฟเพลส

แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป ก.พ.อย่างละเอียด ทั้งระดับ 2 ระดับ 3 และระดับ 4 พร้อมเทคนิคการทำข้อ พร้อมเฉลยข้อสอบความสามารถทั่วไป อย่างละเอียดทุกเรื่อง ทั้งอนุกรม คณิตศาสตร์พื้นฐาน ตารางข้อมูล สดมภ์ อุปมาอุปไมย การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ การสรุปความจากภ ...

ราคาปกติ 250.00 บาท พิเศษ 238.00 บาท
รายละเอียด
ซื้อสินค้า
     16 กันยายน 2563
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญ.. คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญ..
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบเข้าราชการ) | อินโฟเพลส

หนังสือเล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การสอบใหม่ปี 63 ทั้งวิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวน - คณิตศาสตร์)), วิชาภาษาอัง ...

ราคาปกติ 295.00 บาท พิเศษ 281.00 บาท
รายละเอียด
ซื้อสินค้า
     16 กันยายน 2563
คู่มือสอบติดหมอ (ไม่ง้อกวดวิชา) ฉบับอั.. คู่มือสอบติดหมอ (ไม่ง้อกวดวิชา) ฉบับอั..
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

หนังสือที่นักเรียนควรอ่าน ผู้ปกครองและครูต้องรู้ บอกเคล็ดวิชาในการพิชิตทุกสนามสอบที่คนทั่วไปมองข้าม หนังสือเตรียมสอบเล่มนี้เป็นก้าวแรกก้าวสำคัญที่จะนำทางที่ถูกต้อง สู่การสอบเข้าทุกระดับชั้นและสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ตามฝัน   จากประสบการณ์ของแพ ...

ราคาปกติ 199.00 บาท พิเศษ 190.00 บาท
รายละเอียด
ซื้อสินค้า
     16 กันยายน 2563
เตรียมสอบเข้ม คณิตศาสตร์ คัดเลือกวิทยา.. เตรียมสอบเข้ม คณิตศาสตร์ คัดเลือกวิทยา..
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ | มัธยมศึกษาตอนต้น) | อินโฟเพลส

หนังสือที่รวมแนวข้อสอบคัดเลือก IJSO (สอวน. ม.ต้น) คณิตศาสตร์ จาก 10 ปีย้อนหลังล่าสุด และการแนะนำสนามสอบ IJSO สำหรับเด็กม. ต้นที่ต้องการฝึกทักษะ และโอกาสในการเป็นตัวแทนเยาวชนไทยในการแข่งขัน IJSO ในระดับนานาชาติ   จุดเด่น รวมแนวข้อสอบ 10 ...

ราคาปกติ 250.00 บาท พิเศษ 238.00 บาท
รายละเอียด
ซื้อสินค้า
     16 กันยายน 2563
กริยา 3 ช่อง ฉบับท่องจำเตรียมสอบ กริยา 3 ช่อง ฉบับท่องจำเตรียมสอบ
ทั่วไป (พจนานุกรม-ปทานุกรม-สารานุกรม) | อินโฟเพลส

รวบรวมคำศัพท์กริยา 3 ช่อง ที่มักออกสอบบ่อยที่สุด และ นักเรียนต้องจำให้ได้ จดจำกริยา 3 ช่องในรูปแบบที่จำได้ง่ายด้วยระบบบูรณาการเพิ่มเติมจากที่เรียนรู้ในห้องเรียน   สรุปกริยา 3 ช่องให้จดจำง่ายด้วยวิธี Mind Map และ Short Note มีเทคนิคการช่วยจำ ...

ราคาปกติ 79.00 บาท พิเศษ 71.00 บาท
รายละเอียด
ซื้อสินค้า
     16 กันยายน 2563
Easy Note Physics มั่นใจเต็ม 100 Easy Note Physics มั่นใจเต็ม 100
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ | มัธยมศึกษาตอนปลาย) | อินโฟเพลส

สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ ม.ปลาย ที่เน้นใช้ภาพในการอธิบาย ทำให้เข้าใจที่มาของสูตร และหลักการของฟิสิกส์ในเรื่องต่างๆ ได้ชัดเจน เนื้อหาแต่ละเรื่องสรุปจบใน 1 หน้า มองเห็นภาพรวมและสาระสำคัญในแต่ละเรื่องได้อย่างรวดเร็ว พร้อมจุดเน้นจำเพื่อทำคะแนนในการสอบ TCA ...

ราคาปกติ 195.00 บาท พิเศษ 186.00 บาท
รายละเอียด
ซื้อสินค้า
     16 กันยายน 2563
Books Statistics
หนังสือทั้งหมด942 
  ธุรกิจ SMEs, แฟรนไชส์61 
  ทั่วไป879 
  กฏหมาย-สัญญา-ภาษี
สํานักพิมพ์
  ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ 12
  แฟรนไชส์โฟกัส 5
  อินโฟเพลส 887
  ดำรงค์ พิณคุณ 36
  อ๊อด พานแดง 1
การจัดส่งสินค้า
  สินค้าทุกชิ้นมีของพร้อมส่ง
  ระบบจัดส่งลงทะเบียนทุกชิ้น
  รับประกันความพึงพอใจ
  สะดวกรวดเร็ว จัดส่งเร็วสุด 3 วัน
แจ้งชำระเงิน
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
  Track & Trace ไปรษณีย์ไทย
Top 10
  หนังสือมาใหม่
  หนังสือขายดี
  หนังสือยอดนิยม
สถิติเว็บไซต์
  จำนวนผู้เข้าชม478,321 
  จำนวนผู้สั่งซื้อ1,349 
  หนังสือมาใหม่942 
  จำนวนสมาชิก40,772 
New Arrival Books
190
โคโรนาธรรมะ
ทั่วไป | อินโฟเพลส
193
คู่มือ coding ด้วย Visual Basic 2019 ฉบับผู้เ...
ทั่วไป | อินโฟเพลส
หนังสืออื่นๆในหมวดนี้
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.