หน่วยงาน    สถานที่จัดการประชุม | Venue
11K
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฏร์ธานี
SMEs
องค์กร ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฏร์ธานี 
Organization CentralPlaza Suratthani
รายละเอียด โครงการตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งถือเป็นศูนย์กลางการค้าของภาค ใต้ตอนบน โดยตั้งอยู่บนถนนเศรษฐกิจสายใหม่ที่เชื่อมต่อระหว่างตัวเมืองกับสนามบิน ทำให้สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักท่อง เที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ นอกจากนี้ โครงการยังรายล้อมด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสถานที่ราชการ และมีอาณาเขตเชื่อมต่อ 5 จังหวัด ซึ่งถือเป็นพื้นที่การค้าและการท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคใต้

ที่ตั้ง เลขที่ 88 หมู่10 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-963-555
โทรสาร 077-963-599
อีเมล์ -
เว็บไซต์
Twitter 
twitter.com/CentralPlaza_th
Facebook 
www.facebook.com/CentralPlazaSuratThani
ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 11,401 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด