หน้าดาวน์โหลด   SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Servi...   ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
4.5K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 40 เมื่อมนุษย์เงินเดือนถูกลดเงินเดือนลง เลยทําให้เกิดความคิดในการเริ่มทําธุรกิจของตัวเอง ซึ่งธุรกิจอาหารเป็นตัวเลือกแรกที่มองเพราะมองว่าอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่
 File size : 0.212 MB.
 Type : pdf
06-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(910)