หน้าดาวน์โหลด   SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Servi...   ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ 
2.2K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
เรียนจบจากสาขาช่างไม้คุรุภัณฑ์ ตังใจว่าจะเป็นช่างไม้ช่างเฟอร์นิเจอร์ที่ดีสร้างสรรค์งานคุณภาพ ทังในด้านดีไซน์และความทนทาน ที่สําคัญคือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 File size : 0.236 MB.
 Type : pdf
06-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(914)
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)อย่างเป็นทางการ สร้างความเปลี่ยนแปลงในหลายด้านให้เกิดขึ้น อะไรที่นิ่งมานานก็ต้องมีการปรับตัวกันทั้หมด 

 File size : 0.435 MB.
 Type : pdf
06-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(880)
เฟอร์นิเจอร์ดูเหมือนจะเป็นที่สิ่งจําเป็นต่อการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นในระดับครัวเรือนที่พัก อาศัย โรงเรียน สํานักงาน 

 File size : 0.34 MB.
 Type : pdf
06-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(765)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2023 All Right Reserved.