หน้าดาวน์โหลด   SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Servi...   ธุรกิจสิ่งพิมพ์ 
2.1K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
“ปัจจุบันความรู้สมัยใหม่นั้นเป็นเรื่องสําคัญเพราะการทําธุรกิครอบครัวโดยใช้การตัดสินใจแบบเดิมอาจเป็นอุปสรรคที่ทําให้ ธุรกิจผ่านวิกฤตได้” 
 File size : 0.216 MB.
 Type : pdf
07-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(889)
ผลกระทบด้านบวกต่อธุ รกิจสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นที่น่ายินดีอย่างหนึ่งว่าไทยเป็นผู้นําในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ในอาเซียนโดยมีรายได้จากการส่งออกสื่อสิ่งพิมพ์ไปยังต่างประเทศสูงถึง100,000 ล้านบาท

 File size : 0.399 MB.
 Type : pdf
07-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(736)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2023 All Right Reserved.