หน้าดาวน์โหลด   SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Servi...   ธุรกิจโลจิสติกส์ 
2.0K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
“กลยุทธ์ คือ การให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่าง ครบวงจรของ โดยเป็นการให้บริการตังแต่ต้นทางจนถึง ปลายทางในทุกๆ กิจกรรม” 

 File size : 0.252 MB.
 Type : pdf
07-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(786)
ลอจิสติกส์ (Logistics) ตามความหมายดั่งเดิมมีความหมายว่า “การส่งกําลังบํารุง” หรือ “พลาธิการ” สําหรับ Supply Chain หมายถึง “โซ่อุปทาน” 
 File size : 0.397 MB.
 Type : pdf
07-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(815)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2023 All Right Reserved.