หน้าดาวน์โหลด   บทความ E-book ฟรี   การศึกษา คู่มือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย 
9.4K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ข้อสอบพร้อมเฉลยเข้ามหาวิทยาลัยวิชาวิทยาศาตร์ ปี 53 จำนวนข้อสอบพร้อมเฉลยทั้งหมด 80 ข้อ
 File size : 0.197 MB.
 Type : pdf
05-06-2562 ไม่ระบุ
(634)
ข้อสอบพร้อมเฉลย PAT 1 วัดศักยภาพทางคณิตศาสตร์ จำนวนข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ
 File size : 0.37 MB.
 Type : pdf
05-06-2562 ไม่ระบุ
(812)
ข้อสอบพร้อมเฉลย PAT 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ จำนวนข้อสอบทั้งหมด 100 ข้อ
 File size : 0.74 MB.
 Type : pdf
05-06-2562 ไม่ระบุ
(818)
ข้อสอบพร้อมเฉลย PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนข้อสอบพร้อมเฉลยทั้งหมด 50 ข้อ
 File size : 0.322 MB.
 Type : pdf
05-06-2562 ไม่ระบุ
(970)
ข้อสอบพร้อมเฉลย PAT4 วัดศักยภาพทางศิลปกรรมศาสตร์ จำนวนข้อสอบพร้อมเฉลยทั้งหมด 63 ข้อ
 File size : 1.773 MB.
 Type : pdf
05-06-2562 ไม่ระบุ
(664)
ข้อสอบพร้อมเฉลย PAT 5 วัดศักยภาพคุรุศาสตร์ - ศึกษาศาสตร์ จำนวนข้อสอบพร้อมเฉลยทั้งหมด 150 ข้อ
 File size : 0.218 MB.
 Type : pdf
05-06-2562 ไม่ระบุ
(618)
ข้อสอบแบบฝึกหัด มช. ฟิสิกส์ แยกบท : บทที่ 1 บทนำ
 File size : 0.233 MB.
 Type : pdf
05-06-2562 ไม่ระบุ
(1,907)
ข้อสอบแบบฝึกหัด มช. ฟิสิกส์ แยกบท : บทที่ 2 การเคลื่อนที่
 File size : 0.232 MB.
 Type : pdf
05-06-2562 ไม่ระบุ
(911)
ข้อสอบแบบฝึกหัด มช. ฟิสิกส์ แยกบท : บทที่ 3 มวล แรง และกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน
 File size : 0.328 MB.
 Type : pdf
05-06-2562 ไม่ระบุ
(729)
ข้อสอบแบบฝึกหัด มช. ฟิสิกส์ แยกบท : บทที่ 9 ของไหล
 File size : 0.279 MB.
 Type : pdf
05-06-2562 ไม่ระบุ
(764)
ข้อสอบแบบฝึกหัด มช. ฟิสิกส์ แยกบท : บทที่ 4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
 File size : 0.357 MB.
 Type : pdf
05-06-2562 ไม่ระบุ
(2,049)
ข้อสอบแบบฝึกหัด มช. ฟิสิกส์ แยกบท : บทที่ 5 งานและพลังงาน
 File size : 0.232 MB.
 Type : pdf
05-06-2562 ไม่ระบุ
(845)
ข้อสอบแบบฝึกหัด มช. ฟิสิกส์ แยกบท : บทที่ 6 โมเมนตัม และการชน

 File size : 0.223 MB.
 Type : pdf
05-06-2562 ไม่ระบุ
(644)
ข้อสอบแบบฝึกหัด มช. ฟิสิกส์ แยกบท : บทที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน
 File size : 0.22 MB.
 Type : pdf
05-06-2562 ไม่ระบุ
(955)
ข้อสอบแบบฝึกหัด มช. ฟิสิกส์ แยกบท : บทที่ 8 สภาพสมดุล และ สภาพยืดหยุ่น
 File size : 0.254 MB.
 Type : pdf
05-06-2562 ไม่ระบุ
(672)
ข้อสอบแบบฝึกหัด มช. ฟิสิกส์ แยกบท : บทที่ 10 ความร้อน
 File size : 0.283 MB.
 Type : pdf
05-06-2562 ไม่ระบุ
(1,698)
ข้อสอบแบบฝึกหัด มช. ฟิสิกส์ แยกบท : บทที่ 11 คลื่นกล
 File size : 7.904 MB.
 Type : pdf
05-06-2562 ไม่ระบุ
(4,225)
ข้อสอบแบบฝึกหัด มช. ฟิสิกส์ แยกบท : บทที่ 12 เสียง
 File size : 11.636 MB.
 Type : pdf
05-06-2562 ไม่ระบุ
(765)
ข้อสอบแบบฝึกหัด มช. ฟิสิกส์ แยกบท : บทที่ 13 แสง
 File size : 2.284 MB.
 Type : pdf
05-06-2562 ไม่ระบุ
(925)
ข้อสอบแบบฝึกหัด มช. ฟิสิกส์ แยกบท : บทที่ 14 ทัศน์อุปกรณ์
 File size : 10.975 MB.
 Type : pdf
05-06-2562 ไม่ระบุ
(1,500)
ข้อสอบแบบฝึกหัด มช. ฟิสิกส์ แยกบท : บทที่ 15 ไฟฟ้าสถิตย์
 File size : 9.943 MB.
 Type : pdf
05-06-2562 ไม่ระบุ
(707)
ข้อสอบแบบฝึกหัด มช. ฟิสิกส์ แยกบท : บทที่ 16 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ชุดที่ 1
 File size : 9.704 MB.
 Type : pdf
05-06-2562 ไม่ระบุ
(656)
ข้อสอบแบบฝึกหัด มช. ฟิสิกส์ แยกบท : บทที่ 16 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ชุดที่ 2
 File size : 12.847 MB.
 Type : pdf
05-06-2562 ไม่ระบุ
(998)
ข้อสอบแบบฝึกหัด มช. ฟิสิกส์ แยกบท : บทที่ 17 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
 File size : 14.339 MB.
 Type : pdf
05-06-2562 ไม่ระบุ
(1,295)
ข้อสอบแบบฝึกหัด มช. ฟิสิกส์ แยกบท : บทที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม
 File size : 0.503 MB.
 Type : pdf
05-06-2562 ไม่ระบุ
(624)
ข้อสอบแบบฝึกหัด มช. ฟิสิกส์ แยกบท : บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
 File size : 0.282 MB.
 Type : pdf
05-06-2562 ไม่ระบุ
(623)
ตะลุยโจทย์โควตา มช. ฟิสิกส์ : บทที่ 1 บทนำ ชุด 1
 File size : 0.264 MB.
 Type : pdf
05-06-2562 ไม่ระบุ
(657)
ตะลุยโจทย์โควตา มช. ฟิสิกส์ : บทที่ 1 บทนำ ชุด 2
 File size : 0.14 MB.
 Type : pdf
05-06-2562 ไม่ระบุ
(610)
ตะลุยโจทย์โควตา มช. ฟิสิกส์ : บทที่ 2 การเคลื่อนที่ ชุด 1
 File size : 0.28 MB.
 Type : pdf
05-06-2562 ไม่ระบุ
(656)
ตะลุยโจทย์โควตา มช. ฟิสิกส์ : บทที่ 2 การเคลื่อนที่ ชุด 2
 File size : 0.136 MB.
 Type : pdf
05-06-2562 ไม่ระบุ
(638)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2022 All Right Reserved.