หน้าดาวน์โหลด   ความรู้ในการประกอบธุรกิจ   ชายชราสอน MBA 
6.0M
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ผมขออนุญาตเรียนปรึกษาคุณชายในเรื่องการบริหารจัดการบริษัทอย่างนี้ครับ
 File size : 0.028 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(1,049)
หนังสือ “เรียนการเงินเพื่อทำธุรกิจใน18วัน” หุ้น 1 บาท ขาย 49 บาท ส่วนต่าง48 บาท
 File size : 0.048 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(963)
สวัสดีครับผมมีเรื่องรบกวนคุณชาย เกี่ยวกับการขอกู้เงินธนาคารครับ
 File size : 0.036 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(1,031)
ดิฉันอยากรบกวนดูตัวอย่างธุรกิจที่ดำเนินการอย่างเหมาะสมกับสภาวะการโลก
 File size : 0.036 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(932)
การขอเปิดหรือรับ L/C ต้องเป็นนิติบุคคลอย่างเดียวใช่หรือไม่? ผู้รับประโยชน์ตาม L/C
 File size : 0.036 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(933)
ตอนนี้ผมกำลังจะจบการศึกษาทางด้านการบริหารธุรกิจ และมีความสนใจใน
 File size : 0.036 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(955)
สวัสดีค่ะ เรียนขอคำปรึกษาค่ะ ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโทค่ะ และทำการศึกษาค้นคว้าด้วย
 File size : 0.036 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(947)
สวัสดีครับอาจารย์ ตอนนี้ผมลงมือปฏิบัติอยู่ สิ่งที่ทำคนเดียว ทำไม่ได้ทั้งหมด
 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(968)
ตามที่กระผมได้อ่านหนังสือของท่าน จึงอยากจะรบกวนท่านดังนี้คือ
 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(1,076)
ดิฉันจะขอคำปรึกษาค่ะ คือน้องชายกู้เงินธนาคารทำโครงการอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า 5 ชั้น
 File size : 0.038 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(992)
หลังจากที่ผมดำเนินธุรกิจให้ได้ตาม 6 C's ที่อาจารย์กล่าวถึงในหนังสือหลายๆ เล่ม
 File size : 0.041 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(1,024)
ผมมีเพื่อนเป็นฝ่ายจัดซื้อของบริษัทแห่งหนึ่ง และได้รับคำแนะนำว่าให้เปิดบริษัทจัดหาวัตถุดิบส่ง
 File size : 0.042 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(893)
บริษัทของผมชื่อ Nice Design Co.,Ltd รับงานออกแบบตกแต่งภายใน นิทรรศการ
 File size : 0.037 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(969)
ผมอยากได้ตัวอย่างของการทำเอกสารอธิบายการลงทุนด้วยแรงงานและทรัพย์สินครับ
 File size : 0.036 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(914)
ผมอยากอ่านงานเขียนของอาจารย์ชาย ที่เป็นลักษณะคู่มือการเป็นลูกจ้างในองค์กร
 File size : 0.04 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(938)
ผมอยากจะสอบถามเกี่ยวกับการกู้เงินธนาคาร เพื่อดำเนินธุรกิจครับโดยรายละเอียดมี ดังนี้ครับ
 File size : 0.037 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(1,001)
ขอปรึกษาคุณชายว่า ระหว่างการต่อรองแบงค์แล้วนำเงินสดไปชำระกับการแบ่งขายหุ้น (ชั่วคราว)
 File size : 0.044 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(1,007)
ถ้าผมจะจัดตั้งบริษัทจำกัด กฎหมายบังคับหรือไม่ว่าต้องมีทุนจดทะเบียนเท่าไรขึ้นไปครับ
 File size : 0.036 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(950)
บริษัทขอสินเชื่อกับธนาคาร โดยใช้หลักทรัพย์ของหุ้นส่วนเป็นหลักประกัน แต่ธนาคารปฏิเสธเพราะ
 File size : 0.038 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(971)
จากคำถามคราวที่แล้วถ้ารักคนอย่างบริสุทธิ์ใจ บางครั้งเราก็ไม่ได้หวังอะไรจาก
 File size : 0.045 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(986)
 ดิฉันกู้เงินธนาคารเพื่อทำธุรกิจ (ขายวัสดุก่อสร้าง) ครั้งแรก เงินต้น 5,000,000 บาท
 File size : 0.04 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(1,001)
บริษัทได้ดำเนินกิจการมา 2 ปี (48-49) มีภาวะขาดทุนสะสมเกือบเกินทุน (ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท)
 File size : 0.04 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(933)
สวัสดีครับ ผมมีความต้องการจะทำธุรกิจตัวหนึ่ง แต่ขาดเงินทุนจึงต้องการผู้ร่วมลงทุน
 File size : 0.041 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(928)
 ผมได้เปิดบริษัทร่วมกับหุ้นส่วนมาได้ 3 ปี โดยผมเป็น key man ในการบริหารจัดการทั้งหมด
 File size : 0.09 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(975)
ผมขอเรียนสอบถามความคิดเห็นของคุณชายหน่อยนะครับ โดยเรื่องมีอยู่ว่า
 File size : 0.061 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(888)
เรียน คุณชาย ที่นับถือ ด้วยผมมีเรื่องรบกวนปรึกษาครับ ซึ่งตลอดเวลา 1 ปีที่ผ่านมา
 File size : 0.11 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(1,023)
เนื่องด้วยข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือของท่านเรื่อง Handbook เจ้าของบริษัท
 File size : 0.042 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(1,015)
ภรรยาผมเป็นกรรมการบริษัทและถือหุ้นอยู่ 98% ที่เหลือ 2% ถือโดยพี่น้องของภรรยาอีก 6 คน
 File size : 0.046 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(1,022)
 เนื่องด้วยดิฉันพึ่งเข้ามาทำธุรกิจส่งออก-นำเข้า โดยเปิดเป็นบริษัทไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ
 File size : 0.055 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(998)
สวัสดีครับ ผมมีเรื่องที่เครียดมากๆ ต้องการคำชี้แนะครับ เรื่องมีอยู่ว่าธุรกิจของครอบครัวผม
 File size : 0.049 MB.
 Type : doc
23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(953)