3.3K
คู่มือวิเคราะห์และจัดการข้อมูลสถิติด้วย Minitab ฉบับมืออาชีพ
คู่มือวิเคราะห์และจัดการข้อมูลสถิติด้วย Minitab ฉบับมืออาชีพ
ราคาปกติ 365.00 บาท พิเศษ 347.00 บาท
ซื้อสินค้า
หนังสือเล่มนี้ ขายไปแล้ว 1 เล่ม
(รายละเอียด)
ข้อมูลทั่วไป
ขนาด   : 170.20 x 228.60 มม.
น้ำหนัก   : 800 กรัม
วันที่ผลิต   : 11 พฤษภาคม 2560

สำนักพิมพ์    อินโฟเพลส

รายละเอียด

Minitab R17 หนึ่งในโปรแกรมประมวลผลข้อมูลทางสถิติที่มีคุณสมบัติและฟังก์ชันครบถ้วน หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและ

สามารถใช้งาน Minitab R17 ได้อย่างมืออาชีพ พร้อมเสริมความรู้พื้นฐานด้านการประมวลผลทางสถิติจากประสบการณ์จริงในการทำงาน มีตัวอย่างโปรเจ็กต์ให้ดาวน์โหลดไปทดลองใช้ได้ทันที
 
สารบัญ
 • บทที่ 1 สถิติเบื้องต้น
 • บทที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน
 • บทที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวน
 • บทที่ 4 การทดสอบสมมติฐานแบบนอนพาราเมตริก
 • บทที่ 5 การวิเคราะห์ระบบการวัด
 • บทที่ 6 การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ
 • บทที่ 7 แผนภูมิควบคุม
 • บทที่ 8 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย
 • บทที่ 9 การออกแบบการทดลอง
จุดเด่น
 1. คู่มือโปรแกรม Minitab เล่มเดียวที่สอนพื้นฐานสถิติ ควบคู่กับการทดลองประมวลผลข้อมูลจริง
 2. ตัวอย่างข้อมูลที่ประมวลด้วยโปรแกรม Minitab จากการทำงานจริง นำไปประยุกต์ใช้ได้
 3. ฟรี !!! ตัวอย่างไฟล์โปรเจ็กต์ Minitab ดาวน์โหลดไปทดลองใช้งานกับเนื้อหาภายในหนังสือ

รหัส : 9786162007699
ผู้แต่ง : คุณปรัชญา พละพันธุ์
จำนวน : 336 หน้า


สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-1019187
(ฝ่ายร้านหนังสือออนไลน์)

หนังสืออื่นๆในหมวดนี้