หน้าอินโฟกราฟฟิค    บทความ    15 ข้อถ้าตอบไม่ได้ อย่าเปิดร้านกาแฟสด
1.7K
11 ตุลาคม 2565
15 ข้อถ้าตอบไม่ได้ อย่าเปิดร้านกาแฟสด
 1. อยากเปิดร้านกาแฟเพื่ออะไร
 2. มีใจรักในงานบริการมากพอหรือเปล่า
 3. มีความพร้อมด้านเงินทุนแค่ไหน
 4. รูปแบบร้านของเราเป็นอย่างไร
 5. จะตั้งชื่อร้านกาแฟอย่างไร
 6. อะไรคือจุดเด่นของร้าน
 7. อยากลงทุนเอง หรือ ลงทุนระบบแฟรนไชส์
 8. มีความรู้ในเรื่อง "เครื่องชงกาแฟ" มากแค่ไหน
 9. รู้วิธีการคัดเลือก "เมล็ดกาแฟ" ที่ใช้ในร้าน
 10. เข้าใจเรื่องการออกแบบร้านกาแฟดีแค่ไหน
 11. มีแผนธุรกิจที่ดีหรือเปล่า
 12. เข้าใจคำว่า "ระยะเวลาคืนทุน" ดีแค่ไหน
 13. รู้ความต้องการของลูกค้าในพื้นที่หรือไม่
 14. มีความเข้าใจเรื่องกลยุทธ์การตลาดมากพอ
 15. มีแผนสำรองในกรณีฉุกเฉินอย่างไรบ้าง
รู้ไว้ใช่ว่า!
 
ความต้องการเมล็ดกาแฟของไทยในโรงงานแปรรูป ปี 2564 เพิ่มขึ้น 86,701 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.71 ต่อปี คาดว่าปี 2565 ความต้องการเมล็ดกาแฟจะเพิ่มขึ้น 89,208 ตัน หรือ ร้อยละ 2.89
 
อินโฟกราฟฟิคที่น่าสนใจอื่นๆ