หน่วยงาน    ด้านการตลาด | Marketing
4.5K
ศูนย์ที่ปรึกษาทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
SMEs
องค์กร ศูนย์ที่ปรึกษาทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
รายละเอียด เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการให้ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจแก่สังคมที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่ตั้ง ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถนนพระราม4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-350-3500 ต่อ 1640 สายตรง 02-350-3669
โทรสาร 0-2350-3500
อีเมล์ businessconsulting@bu.ac.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 4,474 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด