หน่วยงาน    ด้านการตลาด | Marketing
3.2K
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
SMEs
องค์กร โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รายละเอียด เพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่  ให้สามารถจัดตั้งได้สำเร็จและดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่อง  เป็นแหล่งจ้างงาน  และสร้างรายได้ของประเทศ
ที่ตั้ง ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 5-6 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-362238
โทรสาร 043-202408
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 3,150 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด