หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
14K
4
7
สมาคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทย
SMEs
องค์กร สมาคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทย 
Organization Thai Orchid Exporters Association
รายละเอียด
 สมาคมการผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ สมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และอยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักงานทะเบียนสมาคมการค้าประจำกรุงเทพมหานคร จัดตั้ง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2522 ชื่อว่า“ สมาคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทย ” ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ THAI ORCHID EXPORTER ASSOCIATION ” เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ ไทยออร์คิด เอ็กซ์ปอร์ตเตอร์ แอสโซซิเอชั่น ” ซึ่งมีผู้ดำเนินการ ก่อตั้งสมาคม 3 ท่าน คือ
1. นายถิระ สุดสาย
2. นายทิพากร แสงอุทัย
3. นายจิตติ รัตนเพียรชัย
 
สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ เลขที่ 245/53 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-433-2870 โทรสาร 0-2433-2870 ตราของสมาคมมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในมีสัญลักษณ์เป็นดอกกล้วยไม้ 1 ดอก อักษรภาษาไทยคำว่า “สมาคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทย” และมีอักษรภาษาอังกฤษ คำว่า “THAI ORCHID EXPORTER ASSOCIATION” เรียงตามลำดับ คณะกรรมการสมาคมตั้งแต่ปี 2522 มีดังนี้
ปี 2522 – 2527 นายถิระ สุดสาย
ปี 2528 – 2533 น.อ.จิรพล ธูปทอง ร.น.
ปี 2534 – 2535 นายจิตติ รัตนเพียรชัย
ปี 2536 – 2542 น.อ.จิรพล ธูปทอง ร.น.
ปี 2542 – 2547 นายเอนก ชัยอภิชิตไพบูลย์
ปี 2548 – ปัจจุบัน นายเจตน์ มีญาณเยี่ยม
 
ที่ตั้ง เลขที่ 115 ซอย อรุณอมรินทร์47 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 02-433-2870
โทรสาร 02-433-2870
อีเมล์ contact@thaiorchidexporterassociation.com
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/thaiorchidexporterassociation
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 7 คะแนน
มีผู้เข้าชม 14,305 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 4 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด