หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
10.0K
4
3
สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย
SMEs
องค์กร สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย 
Organization THE ASSOCIATION OF THAI STEEL INDUSTRIES
รายละเอียด
วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคม
 
ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการค้าเหล็ก คอยสนับสนุนช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าเหล็กทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่ออำนวยประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจการค้าอุตสาหกรรม การเงิน เศรษฐกิจ ให้ข้อมูล สถิติ หรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใดๆจากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินการของโรงเหล็ก ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในทางวิชาการ ข่าวสารการค้า วิจัยเกี่ยวกับการค้าเหล็ก นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมคุณภาพเหล็กที่สมาชิกเป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายให้เข้าสู่มาตรฐานที่ดีตลอดจนวิจัยและปรับปรุงการผลิตการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการผลิตเหล็กให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของทางราชการและส่งเสริมการผลิตเพื่อให้เหล็กมีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทั้งภายในและนอกประเทศ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมในเรื่องของอนามัย การกีฬา ช่วยเหลือสังคม และมีการจัดงานบันเทิงเป็นครั้งคราว
 
ที่ตั้ง 272 ซอย วัดจันทร์นอก ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-689-3977
โทรสาร 02-689-3978
อีเมล์ info@ats.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 3 คะแนน
มีผู้เข้าชม 9,971 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 4 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด