หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
8.7K
2
8
สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย
SMEs
องค์กร สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 
Organization The Thai Fishmeal Producers Association
รายละเอียด
สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2524 
โดยดำเนินงานมาจนเป็นที่รู้จักและยอมรับกันทั่วทั้งวงการประมง ปลาป่น และอาหารสัตว์ 
ตลอดจนภาครัฐฯและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา 
สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ 2 ปี/ครั้ง โดยมีนายกสมาคมฯ
ที่สมาชิกให้ความไว้วางใจ ดังนี้
 
พ.ศ. 2524              คุณเกตุ วิเชียรเกื้อ (เริ่มก่อตั้ง)
พ.ศ. 2524-2528   คุณสมเกียรติ ศรัทธาจิต
พ.ศ. 2528-2530   คุณไพโรจน์ วิเชียรเกื้อ
พ.ศ. 2530-2534   คุณสมเกียรติ ศรัทธาจิต
พ.ศ. 2534-2538   คุณปัญญา ปัญญาสาคร
พ.ศ. 2538-2542   คุณอุดม การุณกรสกุล
พ.ศ. 2542-2546   คุณสมเกียรติ เหล่าทวีสุข
พ.ศ. 2546-2550   คุณทวี ปิยะพัฒนา
พ.ศ. 2550-2556   คุณสงวนศักดิ์ อัครวรินทร์ชัย
 
ที่ตั้ง 621/5-6 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-673-1193-4
โทรสาร 02-211-0003
อีเมล์ thaifishmeal@yahoo.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 8 คะแนน
มีผู้เข้าชม 8,731 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด