หน่วยงาน    ด้านการตลาด | Marketing
3.4K
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
SMEs
NEWS
องค์กร โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รายละเอียด สนับสนุนบัฑิตใหม่ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกออกจากงาน และพนักงานลูกจ้างที่มีพื้นฐานการศึกษาดีและมีศักยภาพ ให้สร้างโอกาสประกอบอาชีพด้วยตนเอง
ที่ตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โทรศัพท์ 0-2564-3002-9 ต่อ 3171
โทรสาร 0-2564-3012
อีเมล์ nec@engr.tu.ac.th
เว็บไซต์ -
ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 3,447 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด