หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
36K
37
133
สมาคมภัตตาคารไทย
SMEs
NEWS
DOWNLOAD
องค์กร สมาคมภัตตาคารไทย 
Organization THAI RESTAURANT ASSOCIATION
รายละเอียด
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกสมาคมภัตตาคารไทย
  1. ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพในกิจการร้านอาหารและภัตตาคาร จากภาครัฐและเอกชน
  2. ได้รับการอบรมด้านอาหารและภัตตาคารฟรีจากสมาคมภัตตาคารไทยและหน่วยงานอื่นๆที่ร่วมมือกัน
  3. ได้รับราคาซาปั๊วสำหรับสินค้าอุปโภค-บริโภค ที่เป็นพันธมิตรกับ สมาคมภัตตาคารไทยขณะนี้ได้แก่ สิงห์ และสินค้าที่ตอบตกลงมาแล้วอาทิน้ำมันพืชมรกต,น้ำมันพืชทิพ
  4. ได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนข้อมูลจากเพื่อนร่วมอาชีพ เช่นจากการเจอกันตามงานอบรม.งานสังสรรค์ประจำปีที่ สมาคมภัตตาคารจัดขึ้น
  5. หากสมาชิกหรือชมรมใดมีปัญหาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ทางสมาคมจะเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานนั้นๆ อาทิ กระทรวงแรงงาน,กระทรวงการท่องเที่ยวฯ,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,กระทรวงสาธารณสุข,กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
  6. หากมีกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆที่สามารถออกบูธขายขายฟรีได้ทางสมาคมจะเป็นผู้ติดต่อหรือบอกข่าวประชาสัมพันธ์แก่สมาชิก
ชื่อผู้ติดต่อ สมาคมภัตตาคารไทย
ที่ตั้ง 1783/91 ซอยลาดพร้าว 35/2ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล์ tra_as@yahoo.com
เว็บไซต์ -
Facebook 
bit.ly/2zMledD
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 133 คะแนน
มีผู้เข้าชม 36,279 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 37 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด