หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
8.4K
1
1
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
SMEs
องค์กร สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย 
Organization The Association of Thai ICT Industry
รายละเอียด  
ที่ตั้ง 128 อาคาร พญาไทพลาซ่า ชั้น 6 ถนน พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-216-5991-2
โทรสาร -
อีเมล์ jittra@atci.or.th piw@atci.or.th
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/atcithailand
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 1 คะแนน
มีผู้เข้าชม 8,409 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด