หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
6.7K
1
สมาคมผู้ตรวจรับรองและวิเคราะห์คุณภาพ
SMEs
องค์กร สมาคมผู้ตรวจรับรองและวิเคราะห์คุณภาพ 
Organization Verification and Laboratory Analysis Association
รายละเอียด
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2535 โดยกลุ่มนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์ในการรวมตัวกันเพื่อช่วยกันพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การให้บริการตรวจวิเคราะห์แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งภาคเอกชนและราชการ 
 
สมาคมนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้มีการพัฒนาระดับมาตรฐานวิธีการในการตรวจสอบวิเคราะห์ต่างๆ ของกลุ่มเอกชนทั้งผู้ประกอบธุรกิจโดยตรง
และห้องปฏิบัติการภายในบริษัท หรือโรงงานรวมถึงนิติบุคคลอื่นๆ ที่สนใจ และเพื่อประสานงานกับทางหน่วยงานราชการ ทั้งนี้เพื่อให้การส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า 
โดยเฉพาะการบริการตรวจวิเคราะห์ และรับรองคุณภาพให้กับธุรกิจการผลิตและการบริการต่างๆ
 
   ปัจจุบันสมาคมได้มีสมาชิกทั้งสิ้น 56 ราย ซึ่งมีความสามารถในการตรวจวิเคราะห์แบ่งตาม ประเภทต่างๆ ดังนี้
 
1. การตรวจวิเคราะห์ ทางจุลชีววิทยา
2. การตรวจวิเคราะห์ ทางเคมี
3. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม 
4. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ น้ำบาดาล น้ำดี น้ำเสีย 
น้ำทะเล และดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
5. การตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง ยาปราบศัตรูพืช
 
ที่ตั้ง 100 อาคาร เจ.เพรส ชั้น 18 ถนน นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-683-0541
โทรสาร 02-294-7484
อีเมล์ paweena.thapana-anan@th.bureauveritas.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 6,659 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด