หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
9.6K
4
5
สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย
SMEs
องค์กร สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย 
Organization THAI STATIONERIES AND OFFICE SUPPILES ASSOCIATION
รายละเอียด
ประวัติความเป็นมา
 
              การก่อตั้ง “สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย” เกิดขึ้นในงานเลี้ยงรับรองผู้แทนผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศของบริษัทแห่งหนึ่งระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม ปี พ.ศ.2520  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการริเริ่มการก่อตั้ง “ชมรมผู้ค้าเครื่องเขียนแห่งประเทศไทย” หลังจากมีการประชุมร้านค้าปลีกผู้สนใจอยู่หลายครั้งด้วยกัน จึงเกิดคณะกรรมการก่อตั้งขึ้นรวม 16 ร้านค้า  มีรายนามดังต่อไปนี้
 
1.คุณกิตติ  เอกมโนชัย                 ห้างชัยพานิช       
2.คุณชัชพล  แซ่ซิ                       ห้างเมืองศิลป์
3.คุณสุวรรณ  นฤมิตพันธุ์เจริญ      ห้างสุขุมวิท สเตชั่นเนอรี่    
4.คุณทรงศักดิ์  ศุภองค์ประภา        ห้างส.สากลพาณิชย์
5.คุณสมศักดิ์  ศุภองค์ประภา          ห้างนิวแสงฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์        
6.คุณจิตนา  เนียมประดิษฐ์            ห้างศาลาวรรณคดี
7.คุณประสพ  เจริญไทย                ห้างศุภสาส์น       
8.คุณอยุธ  โรจน์วารยานนท์          ห้างศรีบูรพา
9.คุณเอียกกุน  แซ่จิ๋ว                    ห้างบรรณคาร     
10.คุณกำวุฒิ  สันติทานนท์              ห้างสันติทานนท์
11.คุณเจริญกิจ  บุญอนันต์พงศ์        ห้างเอเชียพานิช  
12.คุณวิบูลย์  ประยูรพฤกษ์              ห้างฉั่วเอี่ยมหลี
13.คุณสุเทพ  วัฒนพันธ์พิลาศ          ร้านรัตนเทพ       
14.คุณวสันต์  หาญวิชิตชัย              ห้างธนบุรีการค้า
15.คุณสมเกียรติ   สินธารัตน์            ร้านเอเสรี เอ็นเตอร์ไพรส์   
16.คุณวินัย  ตันกิติบุตร                   ห้างสยามมาร์เก็ตติ้ง
              โดยมีคุณวสันต์ หาญวิชิตชัย (ห้างธนบุรีการค้า) เป็นประธานท่านแรกของ “ชมรมผู้ค้าเครื่องเขียนแห่งประเทศไทย”   
 
              เวลา 17 ปีอันยาวนานของชมรมฯ  เรามีผู้นำในตำแหน่งระดับประธานรวม 4 ท่านด้วยกันคือ 
 
                   ท่านแรก       คุณวสันต์  หาญวิชิตชัย     (ห้างธนบุรีการค้า)
                   ท่านที่ 2       คุณพรหม  กุมมาลือ         (ห้างสหสุวรรณ)
                   ท่านที่ 3       คุณพจน์  จิรสิริธรรม       (ห้างยูนิเวอร์แซล)
                   ท่านสุดท้าย    คุณอนันต์  พิสิฐประภา   (ห้างศึกษาภัณฑ์ สำโรง)
 
 
      
ที่ตั้ง อาคาร เอสวี ซิตี้ ทาวเวอร์ 2 ชั้น 11 ห้องเลขที่ 898/17 ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-682-7362-3
โทรสาร 02-682-7365
อีเมล์ info@thaisoa.org
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/stationeriesoffice
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 9,570 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 4 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด