หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
7.3K
2
1
สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก
SMEs
องค์กร สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก 
Organization SWINE PRODUCERS AND PROCESSORS FOR EXPORTING ASSOCIATION
รายละเอียด  
ที่ตั้ง 313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-638-2525
โทรสาร 02-638-2536
อีเมล์ spea_pig@yahoo.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 1 คะแนน
มีผู้เข้าชม 7,337 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด