หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
5.6K
4
สมาคมการค้าเครื่องเสียงและภาพ(ไทย)
SMEs
องค์กร สมาคมการค้าเครื่องเสียงและภาพ(ไทย) 
Organization Audio And Visul Trading Association (Thai)
รายละเอียด
แนวความคิดในการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ประกอบการค้าเครื่องเสียงและภาพนั้น ได้มีขึ้นมานานแล้ว โดยเริ่มจากการก่อตั้งชมรมเครื่องเสียงแห่งประเทศไทยขึ้นก่อน โดยจุดประสงค์ในคราวนั้นคือการรวมกลุ่มกัน เพื่อทำการจัดงานแสดงสินค้าเครื่องเสียงในชื่องาน Hi-Fi Festival
ชมรมเครื่องเสียงได้มีการทำงานร่วมกันในระยะหนึ่ง โดยยังคงเน้นเป้าหมายในการจัดงานแสดงสินค้าเป็นหลัก ในขณะเดียวกัน กลุ่มผู้ประกอบการค้าเครื่องเสียงและภาพ ทั้งผู้ผลิต ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายอีกกลุ่มหนึ่ง ก็ได้รวมตัวกันร่วมเป็นศูนย์ Hi-Fi Center ขึ้นที่อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่อีกกลุ่มหนึ่ง
 
อย่างไรก็ตาม การรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เป็นชมรมนั้น ก็ยังทำให้ความสมัครสมานสามัคคีของผู้ประกอบการในวงการเครื่องเสียงนั้นขาดความเป็นเอกเทศ และขาดน้ำหนักในการรวมตัวกันเพื่อสร้างเอกภาพในการเจรจากับทางฝ่ายอื่นๆ ดังนั้น ผู้ประกอบการทั้งหมดซึ่งเห็นความจำเป็นที่จะต้องรวมตัวกันก่อตั้งสมาคมการค้า โดยแนวความคิดที่จะรวมตัวกันและก่อตั้งเป็นสมาคมการค้า เริ่มขึ้นจากการที่สมาชิกทั้งหมดของกลุ่ม Hi-Fi Center ได้สรุปร่วมกันว่า ควรจะมีการก่อตั้งสมาคมการค้าเครื่องเสียงและภาพขึ้นมา และให้มีการเชิญชวนกลุ่มชมรมเครื่องเสียงแห่งประเทศไทยเข้าร่วมด้วย
 
ที่ตั้ง 213/6-8 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ -
โทรสาร 02-276-3038
อีเมล์ info@avtat.com
เว็บไซต์ -
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 5,559 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 4 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด